Osobní rozvoj

 

Mnoho články se snaží ve Vás najít a probudit to, co již v sobě máte, ale nevíte o tom. Někdy se v koloběhu našeho života strácíme. Pro někoho mohou být konkrétní slova, věty nebo celé články něčím, čemu říkáme „AHA-efekt“. To jsou ty momenty, které je posunou dál.

Věříme, že následujících pár myšlenek, některé které jste jistě už slyšeli, ve Vás vzbudí něco positivního, posune Vás dopředu, a poskytne Vám vzor myšlenek, pocitů a pohledů na věci, které můžete na těchto stránkách najit.
 
Goethe jednou řekl: „Přišel jsem k děsivému závěru, že jsem tím rozhodujícím prvkem. Je to můj osobní přístup, který vytváří klima. Je to moje každodenní nálada, které dělá počasí. Mám obrovskou sílu, abych si život udělal mizerným, nebo radostným. Můžu být nástrojem mučení nebo nástrojem inspirace. Mohu ponížit nebo pobavit, zranit nebo léčit. V každém případě, je to můj přístup, který rozhodne, zda se krize bude zvyšovat nebo snižovat, a jestli člověk bude lidský nebo nelidský. Pokud jednáme s lidmi tak, jací jsou, děláme je ještě horší. Pokud jednáme s lidmi, jak by měli být, pomáháme jim stát tim, čím by se mohli stát."
 
Můžete se změnit v každém věku – nebo máte jiné možnosti? Chcete-li se vzdát? Chcete-li skončit? NIKDY! Zůstaňte silní a vytrvejte bez ohledu na to, zda jste 21, 41, 61, nebo 91! (Kdyz jsem byl instruktor lyzovani tak, jsem měl jako „žákyni“72-letou pani, která se chtěla naučit lyžovat. A proč ne?! Jak úžasné, že?!?) Nikdy nevzdávejte to, co je pro vás důležité.
 
Že někteří dosáhnou velkého úspěchu, je důkazem toho, že všechní ostatní mohou dosáhnout úspěchu též. - Abraham Lincoln
 
Uvědomte si, že strach, frustrace, pocit úzkosti jsou zde jen proto, aby pomohli změnit Váš kurz. Jsou tu pro Vás, aby Vám pomohli zjistit, že Váše vize je mimo cíl. Vložte správnou vizi zpět do obrazu Vaší mysli a dívejte se, jak vesmír srovná věci ve Váš prospěch. "- Matt Furey
 
Je velmi obtížné stát se finančně nezávislý, pokud si zvýšíte Vaše výdaje pokaždé, když Váš příjem jde nahoru. Vaše budoucí bohatství je určeno podle toho, kolik můžete ušetřit a investovat, ne kolik utratíte. Naučte se používat magickou sílu “compound interest“-slozeneho uroku a pracujte se všemi Vašimi dostupnými finančnímí prostředky.
 
Je pouze marginální přínos mezi tím, jak moc utratíte, a požitkem co z toho můžete získat. Můžete být stejně šťastný v domě, který stojí 3 000 000 Kč, jako v domě za 12 000 000 Kč. A s autem za 200 000 se dostanete, kam chcete stejně dobře, jako s autem, které stojí desetinásobek. Změňte nastaveni své mysli a budete mít obrovskou výhodu oproti všem ostatním na Vaší příjmové úrovni. Začněte s malými kroky. Ty malé kroky se brzy stanou zvykem a povedou Vás k velkým krokům. To, co je kolem Vás, nevede ke změně, ale malé kroky ve Vás. Změn jednu věc a každý den přidej k tomu další.

Tajemství Vaší budoucnosti, jsou Vaše každodenní návyky. Vezměte jeden malý zlozvyk a nahraďte ho nějakým malým dobrým zvykem. Je to snadné. Pokračujte každý den v práci rozvíjení svých návyků. Zůstaňte silní a staňte se silnější. Na příklad, žádná televize jeden celý tyden, žádné stěžovaní jeden celý den. Začněte nějakým koníčkem. Dělejte něco, co Vás zavede mimo každodení aktuální rytmus. Překvapite někoho. Přečtěte si něco inspirativního, apod. Ty malé kroky, když se sečtou, po určité době z Vás udělají jinou osobu a také Vás posunou na jiné místo.
 
Místo toho, abyste měli zakódované očekávání o tom, jak by se Váš život mel odvíjet, začněte tím, že připustíte, že svět ve kterém žijeme, je chaotický a neustale se mění. Udržujte aktivní mysl a nadále intelektuálně se vyvíjete. Buď rostete, nebo ustupujete. Nic nestojí na mistě. Myslím, že to byl Jan Neruda, kdo řekl: „Kdo chvíli stál, už stojí opodál“.
 
Tolik lidí se tak silně ponoří do svých pozitivních očekávání, že jsou zdrceni, když je ta očekávání zklamou. Pokud je smyslem Vašeho života „bezpečí“, tak uvidite jen selhání. „Bezpečí“ je nejnižší formou štěstí.
 
Na problémy je nutné reagovat aktivně, spíše než jen čekat na řešení od někoho jiného. Lidé, kteří si stanoví cíle, dělají plány a vidí sami sebe jako osoby samostatně výdělečně činné, i když jsou zaměstnanci, ukazují lepší výsledky a jsou úspěšnější. Existují lidé, kteří dělají práci, a lidé, kteří do ní jen chodí, a berou si za ní jen odměnu, na ukor jiních (Neexistuje žádná taková věc jako je „jen malá krádež", nebo „jen trochu nepoctivosti"). Pokuste se být v první skupině, protože tam je menší konkurence.
 
Stres zabijí. Bez ohledu na to, jak je to v krátkodobém horizontu bolestivé, odstraňte všechny chronicky stresující situace, prostředí a lidi ze svého života.
 
Lpěním na silné poctivé filozofii, zůstanete bez viny, nezávislý a tím i vládcem nad svým vlastním životem. Bez zdravé filozofie, se Váš život nakonec rozpadne.
 
Každý je sám zodpovědný za to, kdo, co a kde přesně v životě je. Toto je stejně pravdivé dnes jako v příštím roce. Situace nejsou důležité. Důležité je, jak na ne budete reagovat.
 
"Udělám to" je jediný postoj, který funguje. "Pokusím se" nebo "Myslím, že" nefunguje.
 
Nejlepší způsob, jak začít, je začít. Život odměňuje akce ... ne reakce. Nečekejte na nic. Neplánujte do smrti, ani nežádejte o svolení, ale jednejte teď. Případné omluvy příjdou  později.
 
Pokud se pak týká samotného investování: Vždy vše přezkoumejte. Nevěřte, že je něco pravda nebo spravné jen proto, že je to běžné. Odstraňte veškeré limitace Vaší fantazie na každém obchodu a hledejte netradiční příležitosti v každé chybě, krizi nebo problému. Buďte flexibilní a buďte ochoten okamžitě změnit strategii, kdyz to prijde výhodné.
 
Nikdy neklamat, když se snažíte dosáhnout osobního zisku. Výsledkem šizení ostatních bude jen ztráta sebeúcty a přátel.
Pro každou důležitou činnost, kterou zahájíte, zeptejte se sami sebe, zda byste byli v rozpacích, kdyby byla zveřejněna. Trvá to celoživotní úsilí vybudovat dobrou pověst, ale jen okamžik a jedna hloupost jí zničí.
 
Zkušenost, to neni to, co se s Vámi děje. Je to to, co uděláte s tím, co se s Vámi děje. Je moudré poučit se z vlastních chyb - ale génius se uči a profituje z chyb a zkušeností ostatních.
 
Studie ukazuji, že jsou věcí, co bohatí dělají každý den a co chudí moc nedělají. A jak již bylo uvedeno, tak vše souvisí se vším, a je zajímavé zjištění, že jsou charakteristické prvky, které se u úspěšně lidí velmi shoduji. Vybrali jsme z nich pár, které mají dost vysoké %, aby se člověk zamyslel nad tím, co může posunout člověka dál - a ne jenom finance:

  • Vic než 60 % z bohatých poslouchá zvukové vzdělávací knihy při dojíždění do práce oproti 5 % z chudých.
  • Vic než 80 % bohatých si vede seznam úkolů oproti mene nez 20 % chudých.
  • Vic než 60 % z bohatých rodičů, chce, aby jejich děti četli dva nebo více non-fiction knih měsíčně. To samé dělá mene než 5% chudých.
  • Vice než 85 % z bohatých čte 30 minut nebo déle každý den z důvodů vzdělávání nebo profesních oproti méně než 3 % chudých.
  • Méně než 10 % z bohatých sleduji reality TV oproti vice nez 75 % chudých.
  • Vice než 74 % z bohatých učí dobré každodenní návyky k úspěchu svých dětí oproti 1 % chudých.


Eleanor Roosevelt řekla, "Velké mozky diskutuji o nápadech; Průměrné mozky diskutují o událostech; Malé mozky diskutuji o lidech."
 
Vyberte si své přátele velmi pečlivě, protože dlouhodobý úspěch je postaven na důvěryhodnosti a na vytvoření trvalého láskyplného vztahu s kvalitními lidmi na základě vzájemně získané důvěry. Přerušte veškeré kontakty s nečestnými, negativními nebo línými lidmi, a spojte se s lidmi, kteří sdílejí vaše hodnoty. Odstraňte všechny chronicky stresové situace, protože se stanete tím, s kým se spojujete.
 
Lidé neprojdou opravdovým testem, dokud nezačne byt skutečně zle, nebo dokud risk není příliš vysoký. Pokud v obtížných situacích není vědomým utrpením být čestný, tak jste pravděpodobně nečestný. Být čestný Vám poskytne dobrou pověst a lidé raději obchodují a komunikuji s lidmi s dobrou pověstí.
 
Žádný sen není příliš velký. Téměř stejné množství času a energie je potřeba pro zvládání drobných projektů, jako zvládaní těch obrovských, ale ty veliké s sebou nesou proporcionální odměny.
 
Važte čas, je to nejcennější zdroj, který máte k disposici. Ztraceny čas se nedá napravit. To je nejdůležitější hodnota pro každého produktivního jedince, a je jediným omezením pro úspěch. Nejdůležitější rozhodnutí je však, jak svůj čas využijete.
 
Proto: Začněte žit a my se Vám pomůžeme najít něco, co je Vaší vášní. Během několika let budete odborník na to téma a můžete to předávat ostatním. Mějte aktivní mysl pro další intelektuální růst. Můžete buď jit vzhůru, nebo ustoupit. Nic se nezastaví. Dělat něco z nesprávných důvodů, nebo jen proto, že se to očekává, téměř jistě povede ke zklamání- Ke zklamání však dojde jen zřídka, když děláte něco, co máte rádi, a děláte to jen pro potěšení a ne pro nějaký očekávaný výsledek.
Dodnes Warren Buffett se vzdělává ctěním. Věří, že to navyšuje intelektuální rozhled. A i když momentálně k vzdělání nemusí vidět důvod, v budoucnu mu nějaká zanedbatelná vědomost může pomoci vyřešit problém, který mu neočekávaně přišel do cesty.
 
Člověk by taky neměl vzdávat hledání práce, do které je zapálen. Musí najit činnost kterou nenechá ať je chudý nebo finančně nezávislý. Vášeň musí byt to měřítko, nesmi stavět na nejvyšší místo žebříku plat. Když se člověk sladí jak s lidmi, které potká, tak s aktivitou která ho naplňuje, pozná, že není nic lepšího.
 
Nekývejte hlavou a neslibujte, že se k tomu někdy v budoucnu dostanete. Udělejte to dnes

Získejte tipy
na 30 dní zdarma

Máte nějaké dotazy?
777 830 217

Historické úspechy


Portfolio - Atraktivní investice Přihlásit se | Registrovat

Kompletní přehled našich doporučení zde >>

Pozice - ukázky Kupní cena

Aktuální cena

k 6.10.15

% Zisk
Zobrazí se po přihlášení >> 28,64 40,92 42,88
Zobrazí se po přihlášení >> 97,13 131,19 35,07
Zobrazí se po přihlášení >> 46,15 72,08 56,19
Zobrazí se po přihlášení >> 58,87 84,17 42,98
Zobrazí se po přihlášení >> 140,83 145,79 3,52
 

Vaše úspěchy